Grundlovsdag den 5. juni er en festdag for dansk demokrati og for alle de danske love. Men hvad betyder loven egentlig for dig som hundeejer? Der er en hel lov, nemlig hundeloven, dedikeret til vores pelsede venner. Men det er måske ikke alle paragraffer i hundeloven, der er ligetil at forstå. Hvad er f.eks. de præcise regler for løse hunde? Hvorfor skal man have en lovpligtig ansvarsforsikring? Hvad betyder det, hvis en hund bliver fremlyst? Vi har haft en snak Dogley-vennen Peter Meinecke-Søes, der både er jurastuderende og hundeejer. Han hjælper os med at afklare de mere kringlede dele af hundeloven her.

Vi har læst hundeloven og spurgt ind til de ting, der har brug for lidt uddybning. Artiklen er bygget op, så hver overskrift er et spørgsmål om noget, vi har undret os over. Det kan både være spørgsmål til konkrete ord og mere overordnede ting. Hvert spørgsmål er besvaret med både jurafaglighed og hundekærlighed nedenunder.

Hvad er en besidder?

Hundens besidder er nævnt mange gange i hundeloven, men hvem er det egentlig? Hundens besidder er kortsagt den, der har hunden i sin varetægt. Det vil sige, at det som udgangspunkt altså er hundens ejer, der er hundens besidder. Når hunden er under 8 uger, er avleren besidder. Sådan gælder det også, selvom man ved, at den senere skal blive din hund. Når hunden kommer til sit nye hjem, er det dig, ejeren, der er besidder. Det vil også sige, at hvis din hund bliver passet, vil hundepasseren være besidder. Det er blandt andet derfor Dogley har et omfattende samarbejde med Gjensidige Forsikring. Det er til for at sikre både din hund og hundepasseren ved en pasning. Du kan læse mere om vores forsikring her.

Må min hund komme med i kolonihaven?

Man må ikke holde hund på steder uden fast beboelse, som eksempelvis en kolonihave. Reglen er til for at beskytte hunde mod at blive efterladt uden menneskelig kontakt i længere tid. Du må dog godt have hunden med, når du bor i kolonihaven henover sommeren. Eller hvis du er på besøg i en kolonihave. Men hunden må ikke holdes i kolonihaven, som var det en hundegård eller din baghave. Du må altså ikke efterlade hunden et sted, hvor der ikke fast bor mennesker.

Hvor langt ude må min hund være i familie med en ulovlig hund?

I hundeloven er der en liste over hunderacer, der er ulovlige i Danmark. Men hvad hvis ens hund kan risikere at være beslægtet med en ulovlig hund? Det vil formodentlig være en vurderingssag. I realiteten bør man skulle så langt væk genetisk set fra den oprindelige, ulovlige hund, at:

  1. Politiet ikke mistænker, at hunden er en krydsning af en ulovlig hund, og ikke forlanger dokumentation for hundens ophav
  2. Hunden har så lidt til fælles med en ulovlig hund, at det ikke kan kaldes en krydsning.

Hvor må jeg slippe min hund løs?

Efter hundeloven er udgangspunktet, at hunden må gå løs, hvis du har fuld kontrol over den. Der er dog nogle regler i naturbeskyttelsesloven, hvor hunden skal være i snor. Det gælder blandt andet, hvor der er græssende dyr. Hunde skal være i snor på stranden 1. april – 30. september og altid på privatejede veje og stier. Kommunalbestyrelser kan bestemme, hvornår hunde skal være i snor, og om de må være i vandet og bådeområder. Din hund skal også være i snor i skove og udyrkede og klitfredede arealer. Men nogle steder kan der være andre regler. Du kan læse mere om hunde i snor i vores artikel om hundeskove her.

Hvad betyder det, hvis nogen har “optaget” din hund?

Hvis din hund er blevet “optaget”, betyder det, at den er blevet fanget. Hvis en hund er optaget, er det fordi den har været på andres ejendom og er blevet indfanget dér. Den, der har optaget hunden, skal underrette besidderen indenfor 24 timer. Hvis man ikke kan få fat i hundens besidder, skal man ringe til politiet. Derfor kræver vi af vores Dogley-hundepassere, at de altid har hunde i snor, når de går tur. Læs mere om vores forventninger til hundepasserne her.

Hvad betyder det, når en hund “fremlyses”?

Hvis en hund bliver fremlyst, betyder det, at man efterlyser ejeren til hunden. En hund bliver fremlyst, hvis den er blevet “optaget”, uden at ejeren/besidderen er blevet fundet. Man fremlyser hunden for at få fat på vedkommende, så hunden kan komme hjem. Hvis man ikke kan finde ejer/besidder efter 3 dage, bestemmer politiet, hvad der skal ske med hunden.  Derfor kræver vi af vores Dogley-hundepassere, at de altid har hunde i snor, når de går tur. Læs mere om vores forventninger til hundepasserne her.

Hvad gør en lovpligtig ansvarsforsikring?

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker i tilfælde af, at hunden volder skade på andres ting eller dyr. Ligesom lovpligtig ansvarsforsikring til biler dækker skader, som man forvolder andre personer/ting, hvis man kører galt. Ansvarsforsikringen er lovpligtig, så du altid har noget at falde tilbage på, hvis din hund laver ballade.

Hvornår kan man kræve erstatning?

Du kan kræve erstatning, hvis en andens hund volder dig skade. Med skade menes der f.eks. personskade, altså skade på dig selv og din krop. Der menes også skade på dine ting eller dine husdyr. Hos Dogley har vi tænkt på både hund og hundepasser under en pasning. Vi sørger for, at hundepasserens løsøre f.eks. kan erstattes, hvis de bliver ødelagt ved en pasning. Læs mere om vores forsikring her.

Hvad har man som hundeejer pligt til?

Når du får en hund, skal du selvfølgelig overholde hundeloven. Derfor har vi lavet et kort resumé af artiklens vigtigste punkter her:

Din hund skal behandles ordentligt (blandt andet vaccineres). Den må ikke være af ulovlig race, og den må som udgangspunkt ikke bo uden mennesker. Du skal overholde lokale regler om hunde i snor, og bliver din hund væk, skal du prøve at finde den. Du har pligt til at du opdrager din hund, så den ikke forvolder skade. Og skulle det alligevel ske, har du pligt til at forsikre hunden.

Du kan læse hele hundeloven på Retsinformation. Her ligger den i sin nyeste version sammen med alle andre danske love.

Har du brug for en godkendt hundepasser, der kender til krav og pligter ved at tage vare på en hund? Book en hundepasser hos Dogley ved at klikke her. 

________________________________

Dogley er en fællesskab for hundeelskere, hvor du som hundeejer kan finde private hundepassere i dit nærområde. Vi gør det trygt og nemt at booke en godkendt hundepasser. Klik nedenfor for at finde din perfekte hundpasser.